Sunday, 8 January 2012

मारा गप्पा करा मज्जा!

मुंग्या चिडून
आल्या काठावर
एक बसली 
त्याच्या पाठीवर
बाकीच्या मुंग्या
म्हणाल्या तिला 
हसतोय कसा बघ
बुडव त्याला 
कवितेतल्या या मुंग्या कुणाला बुडव म्हणतात ठाऊकाय? हत्तीला! कारण मुंग्या पाण्यात मजेत पोहत असताना तिथं हत्ती आला आणि त्यानं त्यांची खोड काढली. म्हणून त्यांच्यातली एक चिडून त्याच्या पाठीवर बसली, त्याला बुडवायला.
 
आता गणुचा पराक्रम पहा-
वर्गातला गणू
भलताच हुशार 
बुद्धीला बसतो
 लावीत धार..
मराठी, हिंदी
शुद्ध बोले 
व्याकरण त्याचे
सरळे चाले
भूगोलाचा चढे
अवघड घाट 
इतिहास त्याचा
साराच पाठ 
या गणूसारखे तुम्हीही हुशार असालच. आणि समजा नसलात तर त्याच्यासारखा अभ्यास करा. आहे काय त्यात एवढं?
 आता सशाची फजिती कशी होते ते पाहू. समजा तुमच्या वर्गावर तुमचे शिक्षक वा बाईंऐवजी ससाच तुमचा मास्तर म्हणून आला तर काय होईल? तो म्हणेल,
आजपासून मी
तुमचा सर 
खबरदार गोंगाट
केलात तर 
चला शिकवतो
अंक दहा
अंकाचा हा 
तक्ता पाहा
आहे की नाही मज्जा?
मज्जाच मज्जाया पुस्तकात असा मज्जेमज्जेच्या खूप कविता आहेत. त्यात पोपटाची गोष्ट आहे तसा सर्कशीतला विदूषक आहे. उंदराचं घाबरट पिलू आहे तसंच बोलणारं कणीस आहे. एका कवितेत लबाड लांडग्याची ज्याम फजिती होते. सिंह त्याला चांगलाच दम देतो. त्यावर लांडगा आणखीनच घाबरतो. तर दुस-या एका कवितेत जंगलाचा राजा  सिंह चक्क भित्रा आहे. तर एका कवितेतला पाऊस चक्क हट्टी आहे. पावसाळ्यातली गंमत तुम्हाला माहीत असेलच की, ज्या दिवशी आपण छत्री विसरतो, रेनकोट विसरतो त्या दिवशी नेमका हटकून पाऊस येतो. हा पाऊसही तसाच आहे.
 
एकदा एक जादूगार एका मुलाला जादू करून गुडघ्याएवढा बुटका करून टाकतो. मग त्याला वाटेत शाळेतली मुलं भेटतात. मग काय होत?
 
रस्त्यात भेटली
शाळेतली मुलं 
म्हणाली बघा
 आलंय खुळं 
खो-खो सारखी
हसत सुटली 
म्हणाली याची
 पाटी फुटली 
घरी आलो
रडत रडत 
कडी वाजवली
 उडय़ा मारत
आई म्हणाली
काय झालं?
तिलाही पटकन 
रडूच आलं
तिनं घेतलं  
मला जवळ
जादूने लगेच काढला पळ अशा गमतीजमती तर खूपच आहेत. शिवाय एरवी राणीच्या बागेत दिसणारे पण तुमच्याशी न बोलणारे वाघ, सिंह, लांडगे, ससे असे प्राणीही या पुस्तकात तुमच्याशी बोलतील. मग तुम्ही येणार या प्राण्यांशी गप्पा मारायला? पुस्तक वाचायला लागा, म्हणजे त्यांच्याशी गप्पाही मारायला लागाल.  
मज्जाच मज्जा : एकनाथ आव्हाड, अखिल भारतीय साने गुरुजी कथामला, डोंबिवली. 

पाने : 40, किंमत :30 रुपये

No comments:

Post a Comment