Sunday, 27 November 2011

सात शेपटय़ांचा उंदीर

तुम्हाला गिजुभाई बधेका हे नाव माहीत आहे का? त्यांनी तुमच्यासारख्या मुलांसाठी गुजरातमध्ये खूप काम केलं आहे, करत आहेत. त्याचबरोबर तुमच्यासाठी अनेक सुंदर सुंदर गोष्टीही लिहिल्या आहेत. बधेका यांची अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यातील हे एक गोष्टींचं पुस्तक. या पुस्तकात एकंदर आठ गोष्टी आहेत. या मूळ गुजराती पुस्तकाचा हिंदी अनुवाद आबिद सुरती यांनी केला असून त्यांनीच पुस्तकातली रंगीत चित्रंही काढली आहेत. पहिलीच गोष्ट आहे सात रंगीत शेपटय़ा असलेल्या उंदराची. त्याच नाव असतं चूंचूं. त्याची आई त्याला शाळेत पाठवते, पण शाळेतली इतर मुलं त्याला ‘सात शेपटींचा उंदीर’ म्हणून चिडवतात. मग चूंचूं एकेक शेपटी कापत जातो, पण तसा तो सहा, पाच, चार, तीन, दोन, एक आणि शून्य शेपटीचा उंदीर होतो..पण खरी मजा त्यानंतरच होते. दुसरी गोष्ट तर फारच धमाल. दोन पंडे असतात. ती काका-पुतण्याची जोडी असते. ते एकदा एका गावी जातात. तिथे ते पाच लाडू बनवतात. पण मग प्रश्न निर्माण होतो, कुणी किती लाडू खायचे? दोघेही माघार घ्यायला तयार नसतात. ते ठरवतात की, आपण मौन पाळायचं, जो आधी बोलेल त्याला दोन लाडू मिळतील. पण त्यामुळे दोघांवर मोठं संकट ओढवतं. फूफू बाबा, चिरौटा चार सौ बीस, सौ के साठ या गोष्टीही अशाच धमाल आहेत.
चुहा सात पूंछो वाला : गिजुभाई बधेका, नॅशनल बुक ट्रस्ट, मुंबई, पाने :34, किंमत : 35 रुपये

No comments:

Post a Comment