Sunday, 27 November 2011

धमाल गोष्टी, बहारदार मजा

भारतीय पातळीवर प्रेमचंद यांच्या कथा-कादंब-यांची मोठी वाहव्वा केली जाते. कारण प्रेमचंद यांना समाजाची अचूक नस सापडली होती. म्हणजे त्यांना समाज पूर्णपणे कळला होता. त्याचबराबेर त्यांनी दांभिकता आणि अन्यायाविरुद्धही आपल्या लेखनातून आवाज उठवला होता. प्रेमचंद यांनी तसं खूप लेखन केलं आहे. ते सर्व हिंदीमध्ये आहे. त्यांच्या काही कथा-कादंब-यांवर चित्रपटही आले. त्यातल्या खास तुमच्यासाठी लिहिलेल्या काही गोष्टींचा अनुवाद या पुस्तकात केला आहे. यात एकंदर सहा गोष्टी आहेत.
फुग्यावर बसला चित्ताया पहिल्याच गोष्टीत बलदेव हा मुलगा सर्कस पाहायला जातो. पण तिथे गंमत होते आणि सर्कशीतून पळून आलेला चित्ता आणि बलदेव दोघेही एका मोठय़ाच्या मोठय़ा फुग्यावर जाऊन बसतात. आधी त्यांना त्याची कल्पना नसते, पण चित्ता पाहून फुग्यावाला तो सोडून पळून जातो. दोरी सुटल्यामुळे फुगा हवेत वरवर जाऊ लागतो. त्याबराबेर चित्ता आणि बलदेवही वर जायला लागतात. चित्त्याला आणि बलदेवला खूपच भीती वाटते. चित्ता घाबरून खाली उडी मारून मरतो पण बलदेव मात्र हुशारीने वाचतो. या पुस्तकातल्या सगळ्याच गोष्टी एकदम धमाल आहेत.
दुसरी गोष्ट आहे एका कुत्र्याची. तो कुत्रा स्वत:च आपली गोष्ट सांगतो. राजा-राणीच्या, प-यांच्या, भुताखेतांच्या खूप गोष्टी आपण ऐकलेल्या असतात पण कुत्र्याची गोष्ट आपल्याला माहीत नसते. खरं तो आपला मित्र, आपल्या घराची राखण करणारा, त्यामुळे त्याची गोष्ट आपल्याला माहीत असायलाच पाहिजे.
तिस-या गोष्टीचा बहादूर हिरो आहे मुरली हा मुलगा. तो एका वेडय़ा आणि पिसाळलेल्या हत्तीला वठणीवर आणतो. त्याची कथा या गोष्टीत आहे.
शेवटच्या दोन्ही गोष्टी सिंहाच्या आहेत आणि एका मुलाच्याही. म्हणजे आधीच्या गोष्टीत मुलगा सिंहाची शिकार करायला जातो. आधी त्याने सिंहिणीची शिकार केलेली असते. तिची पिल्लं त्याने पाळलेली असतात. एके दिवशी त्या मुलावर सिंहाची शिकार करायची वेळ येते..पण अंधारात त्याच्या हातून सिंहिणीचं त्याच्यासोबत असलेलं पिल्लूच मरतं.
शेवटची गोष्ट मात्र खरोखरच धमाल आहे. सिंहामुळे एका मुलाची कशी फट्फजिती होते, याची मजा प्रेमचंदांनी या गोष्टीत सांगितली आहे.
थोडक्यात या पुस्तकातल्या सर्वच गोष्टी धमाल धमाल आणि बहारदार आहेत.
  
प्रेमचंद यांच्या श्रेष्ठ बालकथा : अनुवाद- विशाल तायडे
 
साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद
 पाने : 39, किंमत : 30 रुपये

No comments:

Post a Comment