Sunday, 27 November 2011

हावरट मांजरीची फजिती

 हे मूळ पुस्तक मल्याळम भाषेतील आहे. त्या भाषेतील ही एक लोककथा आहे. मल्याळम भाषेत ईचा म्हणजे माशी आणि पूचा म्हणजे मांजर. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की, ही एका माशीची आणि मांजरीची गोष्ट आहे. या प्रामाणिक माशी आणि जन्मजात लबाड मांजर यांची मैत्री होते. एके दिवशी त्या दोघी तांदळाची चविष्ट कणेरी बनवतात. दोघी मिळून लाकडं, भांडं, तांदूळ आणतात. मांजर विस्तव पेटवून, लाकडं वगैरे सरकवण्याचे काम करते तर माशी कणेरीमध्ये तिखट, मीठ, जिरे आणि फोडणी घालण्याचं काम करते. कणेरी तयार होते. पण ती खायची कशी? कारण दोघीही चमचा अणायला विसरल्या होत्या. मग ईचा फणसाचं पान आणायला जाते आणि पूचा कणेरीजवळ राखण करायला बसते. पण हावरट पूचाला काही भूक आवरत नाही ती लपक् लपक् करत सगळी कणेरी संपवून टाकते, ईचासाठी काहीच ठेवत नाही. पण सगळी कणेरी खाल्ल्यानं तिचं पोट टम्म फुगतं की, तिला धड चालताही येत नाही आणि बसताही येत नाही. पूचाची जामच पंचाईत होते. तिला काय करावं ते कळत नाही. ती आपल्या एवढय़ा मोठय़ा पोटाचा नगारा सांभाळत गायीकडे, गुराख्याकडे, काडीकडे, झाडाकडे, पक्ष्याकडे, पारध्याकडे जाते. पण तिला कुणीच मदत करत नाही. मग ती सुरीकडे जाते..पण पुढे पूचाचं कायं होतं, ते तुम्ही थेट पुस्तकातच वाचा. कारण या पुस्तकात मजकूर तसा कमी आहे आणि चित्रंच जास्त आहेत. बरीचशी गोष्ट चित्रांमधूनच सांगितली आहे. त्यामुळे पुस्तकच वाचायला हवं. 
ईचा पूचा : कला शशीकुमार,
मराठी अनुवाद - स्नेहलता दातार,
ज्योत्स्ना प्रकाशन, पुणे
पाने : 24, किंमत : 30 रुपये  
 
पराक्रमाच्या गोष्टी
 
लिओ टॉलस्टॉय हे रशियन भाषेतील खूप मोठे लेखक होते. त्यांनी मोठय़ा माणसांसाठी खूप पुस्तकं लिहिली. कथा, कादंब-या लिहिल्या. त्यांच्या कादंब-या तर जगभरातल्या अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाल्या आहेत. थोडक्यात जगभरातल्या हजारो वाचकांनी टॉलस्टॉयची पुस्तकं वाचलेली आहेत. पण टॉलस्टॉयने मुलांसाठीही काही गोष्टी लिहिल्या आहेत. हे असंच त्यांच्या काही गोष्टींचं पुस्तक आहे.
 या पुस्तकात एकंदर तेरा गोष्टी आहेत. त्यातली एक गोष्ट तुम्हाला माहीत असेलच. एक मेंढपाळ मुलगा ‘लांडगा आला रे लांडगा आला’ म्हणून तो गावक-यांना फसवतो, पण एके दिवसीच त्याचीच फसवणूक होते. पण अशी लबाड मुलं इतर गोष्टीमध्ये फारशी नाहीत. उलट ती फार हुशार आणि धाडसी आहेत, अगदी तुमच्यासारखीच. ‘मांजरीचं पिलू’ या पहिल्याच गोष्टीचे नायक आहेत, कात्या आणि वास्या हे बहीण-भाऊ. त्यांच्या मांजरीला पिल्लं होतात. त्यातलं एक काळकबरं पिल्लू त्यांना फार आवडायचं. ते त्याला एकदा शेतात नेतात. तिथे दोन शिकारी कुत्रे त्याच्या अंगावर धावून येतात. तेव्हा एवढुसा वास्या आपला जीव धोक्यात घालून त्या पिल्लाला वाचवतो. ‘आळंब्या आणि मुली’, ‘अलुबुखारच्या बिया’, ‘चिमणं पाखरू’, ‘दोन मित्र’, ‘हंस’ अशा या पुस्तकातल्या सर्व गोष्टी तशा छोटय़ा छोटय़ा आहेत. पण तरीही त्या तुम्हाला आवडतील अशा आहेत. ‘आळंब्या आणि मुली’ या गोष्टीतल्या धाकटीच्या अळंब्या रेल्वे रुळांवर सांडतात. त्या वेचत असतानाच रेल्वेगाडी येते. ती अगदी जवळ आल्यावर धाकटी अतिशय हुशारीनं स्वत:ला वाचवते. थोडक्यात सांगायचं तर या गोष्टींमध्ये राजा-राणी-प-या-जादू असं काहीही नाही. या साधासुध्या आणि आपल्या आयुष्यात घडणा-याच गोष्टी आहेत. त्यामुळे या गोष्टी वाचताना तुम्हाला असं वाटेल की, ‘अरे, असंच घडलं होतं काल आमच्या शेजारी’,  ‘अरे, असंच घडलं होतं आमच्या शाळेत’. म्हणजे काय तर या तुमच्या गोष्टी आहेत. यातले हिरो तुम्ही आणि तुमचे मित्रच आहेत. तेव्हा स्वत:चे आणि मित्रांचे पराक्रम जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक जरूर वाचा. 
       
लांडगा आला रे आला आणि इतर गोष्टी : लिओ टॉलस्टॉय
मराठी अनुवाद - श्रीनिवास पंडितऊर्जा प्रकाशन, पुणेपाने : 40, किंमत : 30 रुपये 

No comments:

Post a Comment